A menüponthoz tartozó almenükben a Golden Gate Global Zrt. eleget tesz a 2014. évi LXXXVIII. biztosítási tevékenységről szóló törvény (Bit.) 406/A. (8) § alapján előirt (biztosításközvetítésre irányuló megbízási szerződés állomány átruházáshoz kapcsolódó) Ügyfél tájékoztatási kötelezettségének.

Részletes információk az almenüpontokban.